Процентът на американците, слушали аудио книги през изминалата година, се е повишил от 14% на 18% в сравнение с 2016, посочва Андрю Перин

Средно американците четат по 12 книги на година. Все по голям дял заемат аудио книгите и дигиталните книги като цяло.

29% от четящите американци са потребители на дигитални книги в различни формати, като същевременно не са изоставили и хартиения носител. Някои демографски групи са по-склонни да четат дигитални книги от други – например 10% от 18-29-годишните американци четат само дигитално, в сравнение с 5% от 50-64-годишните и 4% от 65-годишните и по-възрастните четящи американци.

Изненадващо, но няма голяма разлика между групите с различна образователна степен, що се отнася до навиците им за четене. 7% от американците с висше образование четат само дигитално, в сравнение с 5% от тези, които имат средно образование.

Като цяло младежите и хората с висше образование четат повече, било то хартиена или дигитална книга.

23% от 18-29-годишните са слушали поне една аудио книга през последните 12 месеца, като процентът за 2016 г. е 16%.

Процентът на младежите със средно образование, слушали поне една аудио книга през изминалата година, се е повишил почти двойно – от 9 на 16%, в сравнение с 2016 г.

Аудио книгите бележат възход, и то за кратко време – ако това продължава със същите бързи темпове, през следващите години се очаква тези проценти да скочат значително.

FacebookTwitterMore...