Добре дошли в Audioknigi.bg

Audioknigi.bg Ви предоставя своите услуги при условие, че се спазва следното споразумение с общи условия за ползване. Моля, внимателно се запознайте със споразумението и го прочетете, за да получите повече информация за услугите, предоставяни от audioknigi.bg.

1) Общи условия на споразумението за ползване

Това е правен договор между Вас и audioknigi.bg, който посочва условията, според които се осъществява използването на сайта за аудио книги на български audioknigi.bg. Настоящото споразумение, заедно с всички свои актуализации, добавки, допълнителни условия, софтуерни лицензи, промоционални условия, правила и политики на използване на аudioknigi.bg представлява договор между Вас и аudioknigi.bg. Чрез достъп до сайта за аудио книги на български аudioknigi.bg и използване на услугите му, Вие приемате да бъдете правно обвързан/ а с настоящото споразумение.

1. Определяне на услугите на аudioknigi.bg

Сайтът за аудио книги на български аudioknigi.bg е създател и доставчик на услуга, която позволява на своите потребители да избират аудио собственост, състояща се от лицензирано и оригинално аудио съдържание. Това може да става чрез самия сайт аudioknigi.bg, както и чрез придобити от него домейни или други допълнителни уеб сайтове. Достъпът до аudioknigi.bg може да става чрез жични, както и чрез безжични връзки.

2. Изисквания за използване на услугата

Услугата, предоставяна от audioknigi.bg, е за лица над 18-годишна възраст, които могат да са страна в правно обвързващи договори. Ако определени лица не отговарят на гореизложените или други допълнителни приложени изисквания, не могат да използват услугата.

3. Защита

Audioknigi.bg разполага с Декларация за поверителност, която е изрично включена тук за справка и е част от настоящото споразумение.

4. Предоставяне на информация от Ваша страна

Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация, необходима, за да извършите регистрацията си в аudioknigi.bg и в случай на други въпроси, които могат да се появят по време на използването на услугата, предоставяна от сайта. Вие също така се съгласявате да поддържате и обновявате регистрационните си данни, както се изисква и е необходимо, за да бъде информацията актуална, пълна и точна. Вие не трябва да използвате невярна или подвеждаща информация. Ако цялата или само част от подадената от Вас информация е невярна, непълна или неточна, може да бъдат прекратени Вашите права по отношение на някои или по отношение на всички услуги, предоставяни от сайта за аудио книги на български audioknigi.bg. Ако информацията, която предоставите, е невярна, може да бъде предмет на наказателна и/ или гражданска отговорност. Вие се съгласявате, че ние можем да съхраняваме и използваме Ваши регистрационни данни, които предоставяте за използване при поддържане на Вашите сметки и фактуриране на такси.

5. Потребителски профил, парола, и сигурност .

a. Профил и парола. Като регистриран потребител на сайта, Вие можете да получите или да създадете парола и сметка. Единствено Вие носите отговорност за поддържането на поверителността и сигурността на Вашата парола и сметка. Вие не можете да разпространявате своята парола на други лица или да използвате чужд потребителски профил, потребителско име и потребителска парола. Вие изцяло носите отговорност за всички дейности, които се случват в или чрез Вашата сметка, като се съгласявате да ни уведомите незабавно за всяко неоторизирано използване на потребителския Ви профил или пробив в сигурността му. Вие се съгласявате, че аudioknigi.bg няма да отговаря за Ваши загуби, понесени във връзка със злоупотреба с Вашите пароли. Нарушение от Ваша страна на този параграф може да доведе до незабавно прекратяване на Вашата сметка и също може да доведе до подлагането Ви на наказателна или гражданска отговорност.

b. Сигурност, пропуски в сигурността и хакерство. Вие не трябва да нарушавате или да се опитвате да нарушите по никакъв начин сигурността на аudioknigi.bg. Съответно, Вие не трябва да: търсите достъп до данни или материали, които не са предназначени за Вас, правите регистрация в сървър или сметка, за които не сте упълномощени, правите опит да вникнете, сканирате или тествате уязвимостта на сайта аudioknigi.bg, дa нарушавате сигурността или да извършвате други действия без съответното разрешение. Нарушенията на системна или мрежова сигурност може да доведат до подлагане под гражданска или наказателна отговорност. Ние си запазваме правото да разследваме случаи, които могат да включват такива нарушения. Ние имаме пълното право да си сътрудничим с правоприлагащите органи при преследването на потребители, които са участвали в такива нарушения.

6. Издаване на лицензи

a. Лиценз за достъп до съдържание на аudioknigi.bg. Когато извършите закупуване на услуга от сайта, аudioknigi.bg Ви дава ограничен, отменим, неизключителен лиценз, който не може да се прехвърля, за изтегляне на аудио съдържание за Вашия компютър (Вашето устройство), който трябва да бъде предназначен само за лична некомерсиална употреба. Нямате право да копирате, възпроизвеждате, разпространявате или да използвате съдържанието, предоставено от audioknigi.bg по друг начин. Вие нямате право да продавате, прехвърляте, давате на лизинг, модифицирате, разпространявате, използвате в търговската мрежа или изпълнявате публично съдържанието на аудио книгите на български език, които audioknigi.bg разпространява. Нямате право също да умножавате съдържанието или да създавате производни продукти от него. Този лиценз за съдържанието, което сте закупили, ще продължи да бъде в сила толкова дълго, колкото дълго копие от съдържанието съществува във Ваше владение съгласно и в съответствие с условията на настоящото споразумение.

b. Лиценз за достъп до сайта. Audioknigi.bg Ви дава ограничено, отменимo, неизключително право, което не може да се прехвърля, на достъп и лична некомерсиална употреба на сайта, като не бива да се променя съдържанието на сайта или само на части от него. Този лиценз не включва препродажба или комерсиално използване на сайта или неговото съдържание; присвояване и използване на някой продукт от списъка, списъци с продукти и услуги, описания, или цени; всяко производно използване на сайта или неговото съдържание; всяко сваляне или копиране на информацията в профила Ви за полза на друг търговец; всеки друг опит за извличането на данни или събиране на сходна информация чрез инструменти за извличане. Сайтът (или каквато и да е част от сайта) не може да бъде възпроизвеждан, дублиран, копиран, препродаван, да се посещава или по друг начин да се експлоатира с търговска цел, без нашето изрично писмено съгласие. Вие не трябва да измисляте и прилагате техники, за да присвоите дадена търговска марка, лого, или друга частна информация (включително изображения, текст, оформление на страницата или форма и др.) от сайта аudioknigi.bg, неговите доставчици на съдържание или неговите филиали без изрично писмено съгласие от наша страна. Вие нямате право да си служите с мета тагове или друг „скрит” текст, използвайки нашето име или търговска марка, без нашето изрично писмено съгласие. Всяко неразрешено използване води до автоматично прекратяване на разрешения и/ или лицензи, издадени от нас за Вас. Вие не може да използвате логото на аudioknigi.bg, други фирмени графики или търговската марка като част от линка, без писмено разрешение от наша страна.

7. Право за промяна на цените

Цените на всички материали могат да се променят единствено при получаване на предизвестие от нас. Тази информация може да бъде предоставена по всяко време, като промените се публикуват на сайта.

8. Споразумение за плащане

Вие се съгласявате, че ще заплащате своевременно за всяко аудио съдържание, софтуер, аксесоари, и за всички допълнителни суми (включително всички приложими данъци и такси) и услуги, които могат да възникнат във връзка с Вашия профил. Вие сте отговорни за навременното коректно плащане на всички такси и за предоставяне на валиден начин за плащане на всички такси.

9. Електронни подписи и договори

Използването на услугите на аudioknigi.bg включва необходимостта да се влиза в споразумения и/ или да се правят покупки по електронен път. Вие приемате, че вашите електронни искания демонстрират Вашата готовност да бъдете обвързани с условия и споразумения и да заплащате за покупките си. Това се отнася за всички електронни продукти и всяко електронно съдържание на сайта за аудио книги на български аudioknigi.bg. Вие се съгласявате да получавате от аudioknigi.bg информация, която аudioknigi.bg има задължение да Ви изпрати. Тази информация би могла да бъде необходима по отношение на Вашия договор, кредити и други сделки в електронна форма. Audioknigi.bg може да предвиди необходимата информация за Вас, като я изпрати по имейл адрес, който сте заявили при регистрацията си или на специално създаден за целта уеб сайт към аudioknigi.bg. Можете да поискате копия на хартиен носител, да оттеглите съгласието си или да обновите своя имейл адрес когато пожелаете, като следвате инструкциите на адрес аudioknigi.bg. Вашето съгласие с електронните споразумения, посочени по-горе, е необходимо за използване на нашите услуги от Ваша страна.

10. Доставка на съдържание

Цялото съдържание ще бъде доставено на специално обособен за тази цел раздел на сайта. Ние Ви препоръчваме да изтеглите желаното съдържание веднага след като покупката бъде завършена. Ако не сте в състояние да извършите свалянето на желания аудио продукт след запознаване и консултация с нашите онлайн помощни ресурси, моля свържете се с центъра за обслужване на клиенти на аudioknigi.bg. Вие носите всички рискове от загуба или повреждане на аудио съдържанието след извършване на покупката, след като ние сме направили това съдържание достъпно за Вас. Audioknigi.bg не носи отговорност за загуба на съдържание, предизвикана от повреди на компютъра Ви или от срив на хард диска. Закупеното от Вас съдържание изцяло ще продължи да бъде на разположение за Вас в сайта аudioknigi.bg и в потребителския Ви профил на този сайт. Това съдържание може да стане недостъпно единствено поради потенциалните ограничения на доставчик на съдържание за лицензиране и по други подобни причини. В такъв случай Audioknigi.bg няма да носи отговорност, ако съдържанието стане недостъпно за по-нататъшно изтегляне. Съответно, ние Ви препоръчваме да направите резервни копия на закупеното от Вас съдържание, както е посочено по-горе.

Веднъж доставено, съдържанието може да бъде копирано от Вас на друго устройство (например компютър, телефон) за слушане или за резервни копия.

11. Предоставяне на съдържание

Ние ще положим максимални усилия да Ви предоставим аудио съдържанието своевременно. Качването на аудио файловете на сайта може да бъде забавено или възпрепятствано при възникване на технически проблеми.

12. Интелектуална собственост

а. Авторски права. Всички авторски права на материали от сайта (включително съставянето на съдържание, публикации, връзки към други интернет ресурси и описания на тези ресурси), съдържание, софтуер или части от съдържание в сайта, са собственост на аudioknigi.bg и/ или неговите доставчици и/ или лицензодатели. Употребата на всеки софтуер, различен от уеб браузъри, аudioknigi.bg софтуер или софтуер във връзка с услугата, като например продукти, които зареждат сайта или някоя от страниците на сайта, е строго забранена и нарушава авторските права. Копиране или използване на услугите на сайта аudioknigi.bg, различно от посочените в настоящото споразумение, може да подложи Вас или други замесени лица на граждански и наказателни санкции, включително парични обезщетения.

b. Търговски марки. Audioknigi.bg е регистрирана търговскa марка. Вие нямате права над гореописаната търговска марка (освен като възможност за използване на предоставените от Audioknigi.bg бутони за споделяне на Audioknigi.bg в други уебсайтове и социални мрежи). Всяко неразрешено използване е строго забранено.

13. Отзиви и мнения

a. Публикуване на отзиви. Когато публикувате коментари, не трябва да забравяте, че всяка информация, която разкривате, става обществена информация и може да се използва от хора, които не познавате. Следователно трябва да бъдете с повишено внимание, когато се решавате да разкриете никаква лична или друг вид информация на сайта аudioknigi.bg. Сами носите риска за всички такива оповестявания.

b. Отговорност за изказаните мнения. Въпреки че ние имаме възможност да следим или преглеждаме публикувани мнения от време на време, аudioknigi.bg не може да се ангажира да наблюдава активно съдържанието на мнения и ние нямаме никакво задължение да правим това. Всеки потребител носи цялата отговорност за съдържанието на своите публикации и audioknigi.bg не носи по никакъв начин отговорност за съдържание, публикувано от потребителите на сайта или за становищата, изразени в него. Ние имаме правото, но не и задължението, да премахнем, променим или разместим, по всяко едно време, материали или мнения, качени на сайта, във всеки случай, когато ги сметнем за неподходящи.

c. Лично изразяване. Вие се съгласявате, че съдържанието на всички публикации на сайта изразява мнението на автора, а не на audioknigi.bg. Също така се съгласявате, че използването или разчитането на информация или мнения, публикувани от други потребители в audioknigi.bg, е на Ваш собствен риск.

d. Правила за поведение. За да публикувате коментари, Вие се съгласявате със следните правила на поведение:

  • Вие няма да публикувате материали с авторски права, освен ако самите Вие не притежавате или не контролирате авторското право на материала.
  • Вие нямате право да публикувате или предавате съобщение (или друг материал), което нарушава правата на други страни, включително, без ограничение, правата на неприкосновеност на личния живот, правото на публичност, авторското право, търговска марка или други права на интелектуална собственост.
  • Вие нямате право да публикувате или предавате никакви съобщения или материали, които са: злоупотреба, предизвикват омраза, расизъм, нетолерантност, тормоз, заплашват, разпространяват клевети и са неверни, вулгарни, нецензурни, сексуално осквернителни или по друг начин са в нарушение на приложимото право, правило или регламент.
  • Вие нямате право да използвате никакъв материал от audioknigi.bg за търговски цели, включително публикуване на реклами или убеждаване с цел покупки.
  • Вие нямате право да публикувате или предавате никакви софтуерни или компютърни файлове, които могат да съдържат вируси или други разрушителни или вредни компоненти.

e. Санкции. Без да ограничава други наши права или средства за защита, нарушението на някое от горните правила за поведение може да доведе до отстраняването на публикациите Ви, коментарите Ви, отмяната на регистрацията Ви и/ или забрана от страна на аudioknigi.bg.

f. Издаване на лична информация. Audioknigi.bg ще окаже пълно съдействие на правоприлагащите органи при наличие на съдебна заповед по отношение на всеки иск или разследване, произтичащо от материал, публикуван от Вас. Audioknigi.bg, без ограничение, при наличие на извършено нарушение или злоупотреба, ще предостави на органите информация относно самоличността Ви, както и всяка друга информация, с която може да разполага относно Вас.

14. Прекратяване

a. Прекратяване от страна на аudioknigi.bg. Ако нарушите някое от условията на споразумението или не се съобразите с някоя от разпоредбите му, включително, но не единствено, да не сте заплатили избраната услуга, да сте заплатили с невалидна кредитна карта, да сте предоставили неверни регистрационни данни, да сте пренебрегнали сигурността на потребителския си профил или парола или да сте нарушили по някакъв начин съдържанието на сайта, аudioknigi.bg има право да: прекрати отношенията си с Вас, като сложи край на настоящото споразумение, като Вие ще продължавате да носите отговорност за всички суми, дължими по Вашата сметка до датата на прекратяване включително; да прекрати достъпа до сайта и съдържанието на сайта; да прекрати достъпа до услугите си. Вие ще бъдете уведомени, ако предприемем някое от посочените по-горе действия.

b. Прекратяване на Услугата. Ние си запазваме правото да променяме, спираме или да прекратим услугите (или част от тях) или съдържанието на сайта за аудио книги на български audioknigi.bg (или част от него) по всяко време с или без предизвестие, и при упражняването на това право ние няма да носим отговорност пред Вас или пред трети лица. В случай, че упражним това наше право, е възможно (но не задължително) да имате право на компенсация, по наше усмотрение, в зависимост от покупките, които сте направили при нас.

15. Общо спазване на законите. Ограничения за износ

Услугата се контролира и управлява от нас от нашия офис на територията на Република България. Вие се съгласявате да спазвате всички национални и международни закони, правилници, наредби и правила, които се отнасят за използването на нашата услуга, включително по отношение на износ или реекспорт (до гражданин или постоянно пребиваващ) във всяка страна, върху която България евентуално би могла да наложи ембарго в даден бъдещ момент.

16. Отговорност за материалите от трети лица или уеб сайтове

Определено съдържание или част от съдържание и продукти, достъпни чрез услугите на аudioknigi.bg, може да включва материали с произход от трети страни. В допълнение, ние може да предоставим връзки към определени сайтове на трети лица. По отношение на такъв материал, трябва да е ясно, че ние сме само дистрибутор, а не издател. Вие потвърждавате и приемате, че аudioknigi.bg има малък или никакъв контрол върху тях и ние не носим отговорност за разглеждането или оценката на съдържанието им или точността на тази трета страна, материал или уеб сайт. Audioknigi.bg не гарантира и не поема никаква отговорност за каквито и да е материали от трети лица или уеб сайтове, както и за всякакви други материали, продукти или услуги на трети лица. Връзки към други уеб сайтове са предоставени единствено като удобство за Вас.

17. Ограничена гаранция

Audioknigi.bg гарантира, че ще Ви бъде предоставен аудио продукт без никакви недостатъци и в пълна изправност за слушане и използване. Ако откриете дефект, единствената Ви компенсация (при условие, че отговаряте на регистрация, технически изисквания и плащания за ползване на услугата) е да се обадите на аudioknigi.bg – Обслужване на клиенти, или да ни пишете. Audioknigi.bg ще се консултира с Вас относно правилното изтегляне на аудио продукта и хардуерните изисквания. Ако след това все още не можете да си изтеглите файловете си, Вие може да опитате да направите това по-късно, за да изтеглите ново копие на съдържанието.

Audioknigi.bg гарантира, че съдържанието, което лицензира директно чрез услугите си, ще бъде с качество, годно за слушане, и ще се състои от съдържание, записано с оборудване, което е в отлично експлоатационно състояние и изцяло отговаря на техническите спецификации на услугата, предоставена от аudioknigi.bg. В случай, че съдържанието е непълно или недобре записано, както е гарантирано по-горе, аudioknigi.bg поема отговорността да Ви осигури замяна или кредит на Вашия профил за некачествени материали. Това ще стане, ако уведомите аudioknigi.bg за дефекта в рамките на седем (7) дни от първото изтегляне на материала, като ни се обадите или ни пишете на имейл адреса ни. От наша страна, Вие ще бъдете помолени да документирате дефекта, за да можем да помогнем адекватно. Трябва да знаете, че няма гаранция за съдържанието, качеството или техническата съвместимост на аудио материали и информационни услуги, изтеглени чрез нашите услуги, но не под контрола на аudioknigi.bg.

Горните гаранции не покриват дефекти, причинени от компютърни вируси, инциденти, неправилна употреба, злоупотреба, неправилна инсталация, сервиз и поддръжка, промяна на софтуера или съдържанието или липса на потребителя на необходимия хардуер/ софтуер.

Никой служител, агент, дилър, дистрибутор или препродавач на аudioknigi.bg не е упълномощен да извършва модификации или допълнения към гаранциите, посочени в този параграф. Изричните гаранционни условия, посочени по-горе, се прилагат вместо всички останали гаранции, преки или подразбиращи се.

19. Ограничение на отговорността

В никакъв случай аudioknigi.bg не носи отговорност за каквито и да е пропуснати ползи, записи или данни, прекъсване на услугата или загуба на работа или бизнес възможности, включително без ограничение, щети, които може да са причинени от вирус или други проблеми във връзка с достъпа, изтеглянето или ползването на услугата. В никакъв случай аudioknigi.bg не носи никаква отговорност, произтичаща от каквато и да е злоупотреба с пароли, сметки, или във връзка с отстраняването или блокирането на съдържанието. В зависимост от наличието на съдържанието и гаранционните условия на аudioknigi.bg, ние не носим отговорност за каквито и да е твърдения, свързани със своевременността, точността, пълнотата или надеждността на съдържанието, което изтегляте чрез услугата, предоставяна чрез сайта за аудио книги на български audioknigi.bg.

В никакъв случай аudioknigi.bg не носи отговорност за каквито и да е щети, възникнали във връзка с услугата (или част от нея) превишаващи цената, платена от Вас за определеното съдържание.

20. Компенсации

Вие се съгласявате да обезщетите аudioknigi.bg, неговите филиали, дъщерни дружества, акционери, служители и директори, агенти, служители и партньори от искове на трета страна или търсене, включително адвокатски хонорари за щети и/ или разходи, дължащи се или произтичащи от нарушение от Ваша страна на този договор и/ или ползването на услуги, софтуер и/ или съдържание.

21. Приложимо право и юрисдикция

Вие изрично се съгласявате, че всяко юридическо действие за прилагане или тълкуване на настоящото споразумение се осъществява в София, Република България.

22. Промени

Ние си запазваме правото, по всяко време и от време на време, да се актуализира, ревизира, допълва и изменя по друг начин настоящото споразумение. Могат да се налагат нови или допълнителни правила, политики, срокове и условия за ползване на услугите на аudioknigi.bg. Тези актуализации, ревизии, допълнения, изменения и допълнителни правила, политики и условия (наричани в настоящото споразумение „Допълнителни условия“), ще бъдат в сила веднага и ще бъдат включени в настоящото споразумение след предизвестие, което може да бъде дадено по различни начини, включително и чрез публикуване на сайта. Ако продължите да използвате аudioknigi.bg след това уведомление, ще се счита за окончателно съгласието Ви, че приемате всякакви такива допълнителни условия. Всички Допълнителни условия са включени в настоящото споразумение.

23. Съобщение за авторски права

В съответствие със Закона за авторско право, ако вярвате, че Вашите материали с авторски права са копирани по некоректен начин, който представлява нарушение на авторските права, моля изпратете email или писмено предизвестие до посочения от нас представител и осигурете следната информация:

– Електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторското право;

– Описание на авторските права, за които твърдите, че са били нарушени;

– Описание на материала, за който твърдите, че нарушава авторското право; къде се намира този материал на сайта;

– Вашият адрес, телефонен номер и електронен адрес;

– Изявление от Вас, че имате достатъчно основания да смятате, че спорното съдържание не е разрешено за използване от собственика на авторските права, от негов представител или от закона;

– Изявление от Вас, направено за предотвратяване на лъжесвидетелство. Необходимо е горепосочената информация във Вашето известие да е точна и да докажете, че Вие ​​сте собственикът на авторските права или Вие сте упълномощен да действате от името на собственика на авторските права. Изявлението трябва да се изпрати по електронна поща:

legal@audioknigi.bg

Забележка: Горната информация се осигурява изключително, за да можете Вие да се свържете с Audioknigi.bg, ако смятате, че авторските Ви права са нарушени. Всички други Ваши запитвания (например искания за техническа помощ или обслужване на клиенти, докладване за злоупотреби и пиратство), трябва да бъдат насочени към нашата група ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ чрез електронна поща до адрес help@audioknigi.bg или по телефона : +359886 943766.

2) Audioknigi.bg Защита на лични данни

Ние от аudioknigi.bg създаваме тази декларация за поверителност, за да демонстрираме нашия твърд ангажимент към запазване неприкосновеността на личния живот на нашите потребители. Декларацията демонстрира начините за събиране на информация и практиките за разпространение на интернет страницата www.audioknigi.bg.

1. Събиране и използване на информация

Audioknigi.bg е едноличен собственик на информацията, събрана на този сайт. Ние няма да продаваме, споделяме или даваме под наем тази информация на никого по начини, различни от тези, изрично описани в тази декларация. Audioknigi.bg гарантира, че не продава или споделя лична информация за своите потребители на трети лица. Audioknigi.bg има право да предостави единствено обща информация, като например статистически данни за трафика на уебсайта, но никога информация, която би позволила на трети страни да се свържат по какъвто и да е начин с потребителите на сайта за аудио книги на български аudiobooks.bg. Информацията за контакт с потребителя може да се използва от нас, за да се осъществи връзка с него, когато е необходимо, единствено за целите, свързани с провеждането на дейността на аudioknigi.bg.

Уведомяваме ви, че с регистрацията си на сайта audioknigi.bg вие автоматично давате съгласието си да получавате известия и информационни бюлетини за нови продукти, промоции и игри от нас.

Забележка: Ако сайтът аudioknigi.bg се продава или бива закупен от друга фирма или физическо лице, информацията за потребителите ще се счита за предимство и част от тази продажба.

2. Регистрация

Регистрационната форма на нашия сайт изисква потребителят да ни даде информация за контакт (като име, адрес и имейл адрес). Ние използваме тази информация от регистрационната форма като средство за изпращане на информация за нашата компания и предлаганите от нас услуги и продукти. Контактната информация за потребителя се използва и за да се свържем с него, когато е необходимо.

3. IP Адрес

Ние използваме Вашия IP адрес, за да се диагностицират проблеми с нашия сървър и за да администрираме нашия уеб сайт. Вашият IP адрес се използва и за събиране на обща демографска информация.

4. Бисквитки (Cookies)

Нашият сайт използва cookies (бисквитки), за да можете да следите Вашата пазарска количка и да се направи по-удобно влизането Ви (Auto-Login).

5. Линкове

Този сайт съдържа връзки към други сайтове. Audioknigi.bg не носи отговорност за практиките за конфиденциалност или съдържанието/ част от съдържанието на тези уеб сайтове.

6. Поръчки

Нашият сайт използва формуляр за поръчки, за да може потребителите да бъдат снабдявани с информация, продукти и услуги от нашата фирма. Информацията за контакт от формуляра се използва, за да може потребителите за получат своята поръчка и информация за фирмата ни.

7. Обществени форуми

Този сайт може да съдържа мнения, форуми, табла за съобщения и/ или дискусионни групи на разположение на своите потребители. Моля, не забравяйте, че всяка информация, която е оповестена в тези области, става публична информация и всеки потребител трябва да бъде с повишено внимание, когато се решава да разкрие своя лична информация.

8. Препоръки

Ние от аudioknigi.bg ще бъдем благодарни за положителни отзиви от страна на нашите потребители. Ние може да използваме коментари от проучванията, както и email адреси, които получаваме от нашите потребители, в нашите маркетингови и рекламни материали. Чрез предоставяне на такива коментари, вие aвтоматично давате на аudioknigi.bg разрешение за използване на коментар за рекламните цели на сайта.

9. Коригиране / актуализиране на личната информация

За да промените личната информация в профила си, е необходимо да влeзете в сайта аudiobooks.bg, да отидете на раздела „Моят профил“ и след това да кликнете върху „Редактиране“. По този начин можете да промените всяка информация от профила си, която желаете. За да закриете профила си, изпратете email на email адрес: hello@audioknigi.bg от същия email адрес, който е посочен в профила Ви (този email ни позволява да проверим дали в действителност ни пишете Вие).

10. Правни задължения

Въпреки че полагаме всички необходими усилия, за да запазим поверителността на нашите потребители, може да се наложи да разкрием лична информация, когато това се изисква от закона, например в случаи, в които има основания да се смята, че такова действие е необходимо, за да се съобразим с настояща съдебна инстанция, съдебна заповед или юридическо действие, насочено към нашия уебсайт.

11. Избор на информация

Нашият сайт дава на потребителите възможност за премахване на тяхната информация от нашата база данни. Така Вие няма да получавате повече съобщения от нас или ще прекратите използването на нашите услуги/ продукти. Ако имате въпроси относно тази декларация за поверителност и дейността на сайта и/ или искате да премахнете Вашата информация от нашия сайт, моля свържете се с нас по следните начини:

– Можете да изпратите имейл на: hello@audioknigi.bg

12. Промяна на собствеността, сливане или продажба.

Audioknigi.bg си запазва правото да прехвърли цялата лично-идентификационна информация, с която разполага, в друга организация в случай на сливане, придобиване, фалит или друга продажба на всички или на част от активите на сайта аudioknigi.bg. В тези случаи използването и разкриването на цялата прехвърлена лично-идентификационна информация ще продължи да бъде обект на тази Декларация за поверителност, или ще стане част от нова политика за конфиденциалност, която ще утвърдим. Ще бъдете изрично и своевременно уведомени за влизането в сила на новата политика за поверителност и ще Ви бъде дадена възможност утвърдително да се откажете от регистрацията си в сайта и предоставянето на Ваша лична информация. Вие се съгласявате, че всяка лично-идентификационна информация, предоставена или събрана след прехвърляне на активи на аudioknigi.bg, може да подлежи на нова политика за поверителност, приетa от евентуален правоприемник. Audioknigi.bg си запазва правото да променя или актуализира тези условия.